TOP VIZITKY - TISK VIZITEK

PF 2022!
Přejeme hodně úspěchů v celém novém roce 2022!

 

DŮLEŽITÉ!!!
Nový ceník bude platit až od 1.2.2022. Do konce ledna platí ještě stávající.


Děkujeme za pochopení..:-)
 

Server topvizitky.cz (dříve levnevizitky.cz) patřil mezi první svého druhu v ČR a i dnes - po více než 21 letech provozu - se řadí mezi špičku ve svém oboru. Tím je výroba a tisk kvalitních oboustranných ofsetových plnobarevných vizitek za více než přijatelné ceny. U nás platí, že tisknout vizitky kvalitně a zároveň levně možné je.

Tisk vizitek, kapesních kalendářů a dalších tiskovin

Tiskneme vizitky, kapesní kalendáříky, kupony, poukazy, vstupenky a další tiskoviny a používáme výhradně průmyslový ofsetový tisk, nejedná se o žádné digitální zařízení. Naše služby využívají tisíce firem po celé České republice. Tisk vizitek i všech dalších tiskovin probíhá celoročně v pravidelných intervalech, termíny uzávěrek jsou uvedeny na k tomu určené stránce.

Standardně tiskneme vizitky oboustranně barevně na papír silné gramáže 400g, k tomu si můžete zvolit matnou nebo lesklou laminaci ZDARMA. Vizitky si také můžete oživit kulatými rohy nebo parciálním lakem. Zvláště parciální lak dodá vašim vizitkám či jiným tiskovinám vysoce exkluzivní vzhled.

Tisk vizitek - slevy pro partnery

Pro registrované reklamní agentury a produkční studia poskytujeme provizní systém.
Vyzkoušejte si naše služby a uvidíte, že možná spolupráce bude jistě přínosná.

 

POZOR - NAŘÍZENÍ GDPR - ČTĚTE PEČLIVĚ!

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“) vás musíme informovat o zpracování osobních údajů v souvislosti s naší obchodní spoluprací.

Vámi dobrovolně poskytnuté osobní údaje v rámci vzájemné obchodní spolupráce, včetně jména a příjmení osoby objednávající a osoby určené jako odběratel a jejich kontaktní e-mailové adresy a telefonního čísla (dále jen „Osobní údaje“) jsou zpracovávány společností Studio KKB, s.r.o. se sídlem Hrotovická 1184, Třebíč.Tyto osobní údaje zpracováváme výhradně pro účely

  1. vzájemné obchodní spolupráce, včetně zasílání našich objednávek Vaší společnosti, přebírání zboží nebo služeb, fakturace, vzájemné komunikace, přičemž v takovém případě je zpracování Osobních údajů nezbytné za účelem splnění smlouvy – právním základem takového zpracování Osobních údajů je tak smlouva; 
  2. dále pak pro účely plnění našich povinností vyplývajících z právních předpisů – právním základem takového zpracování je plnění zákonných povinností.

Osobní údaje u nás budou uloženy po dobu našeho obchodního vztahu a dále pak po ukončení našeho obchodního vztahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není-li tato doba stanovena, tak po dobu 2 let od ukončení našeho obchodního vztahu. 

Osobní údaje můžeme dále předávat následujícím subjektům: (i) našich zpracovatelům; (ii) finančním úřadům; (iii) zájemcům o produkty Studio KKB, s.r.o.; (iv) subjektům, jejichž  spolupráce je nutná k vybavení vaší objednávky a (v) případně dalším subjektům státní správy.

Máte právo požadovat přístup ke svým údajům, tzn. právo od nás získat potvrzení, zda jsou či nejsou Osobní údaje zpracovány, a pokud jsou zpracovány, pak máte právo získat přístup k Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále máte právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů.

Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení GDPR a zároveň není splněna některá z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, máte právo na výmaz Osobních údajů.

Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, máte právo na omezení zpracování Osobních údajů.

V případech, kdy je zpracování Osobních údajů založeno na oprávněném zájmu, máte právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů. V takovém případě bude naší povinností prokázat závažné důvodu pro zpracování Osobních údajů, v opačném případě nebudeme dále Osobní údaje zpracovávat.

Veškerá Vaše výše uvedená práva můžete uplatňovat  emailove adrese info@studiokkb.cz nebo tel. čísle 777 846 900

V případě, že se budete domnívat, že zpracováním Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým např. pro ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz.

Děkujeme za pozornost a těšíme se na další vzájemnou obchodní spolupráci.


 TERMÍNY UZÁVĚREK
Sledujete prosím termíny uzávěrek uvedené na webu!
O datu zhotovení vás budeme informovat vždy dopředu e-mailem.
Do uvedeného termínu je nutné mít schválenou korekturu, nikoli jen zadanou objednávku!

 ZÁKAZNICKÁ ZÓNA

Pokud by se Vám nedařilo do systému přihlásit, kontaktujte nás na 777 846 900.

Login:

Heslo: